HÄLSOLUNDEN

HÄLSOLUNDEN är ett företag som erbjuder uthyrning av lokaler till  företagare inom Hälso-Sjuk- och Friskvård. Vi vill erbjuda ett varierat utbud av tjänster med hög kvalitet.

Allt började med att Helenes Sjukgymnastik, som under många år bedrivit sin verksamhet på annan plats, flyttade till nyrenoverade lokaler i Lunden. En idé har länge funnits att tillsammans med andra kunna erbjuda kompletterande behandlingar inom Hälso-Sjuk- och Friskvård. Tillsammans skall man kunna utvecklas och samverka i ett starkt nätverk både för kundens bästa som för att stärka sitt eget företagande.

Vi har nu tillsammans med olika företag kommit igång med vårt koncept och fortsätter vår utveckling.

From 2019 tar Johanna på JA Hälsan över och driver företaget HÄLSOLUNDEN.

Vill du också utnyttja fördelarna med att finnas på HÄLSOLUNDEN?

  • Jobba i nätverk med andra i samma bransch.
  • Möjlighet till gemensamma aktiviteter t ex temadagar, undervisning, grupper, reklam.
  • Fina nyrenoverade lokaler.
  • Sjukgymnastik och Vårdcentral i samma fastighet.
  • Bra komunikationer och fria p-platser.
  • Stort kundunderlag i närområdet.

För kontakt angående lokaler eller gemensamma frågor för Hälsolundens versamhet:

info@halsolunden.se