Laserterapi

Vad är laser?

Laser är en akronym för engelska Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
("ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning").

Lasern är ett redskap som avger en sorts kombination av rent ljus som kan både vara synligt
eller osynligt för blotta ögat. Det kombinerade ljusets egenskaper är något som man inte kan
återfinnas i någon annan ljuskälla. I korthet är ljuset i laser monokromatiskt (enfärgat),
koherent (sammanhängande), och vanligtvis synnerligen polariserat (likriktade ljusvågor).


Vilka typer av lasrar används inom medicinskt område?

Lasrar kan indelas i två huvudgrupper:

1) Kirurgiska eller estetiska lasrar som bränner och skär.
2) Ej brännande lasrar som stimulerar cellfunktioner. Dessa kallas ofta för
biostimulerande lasrar eller medicinska lasrar, samt lågeffektslaser.
Det internationella namnet är vanligen Low Level Laser Therapy (LLLT) eller
Photobiomodulation Therapy (PBMT)

Hur fungerar laserterapi?

Behandling med medicinska lasrar grundar sig i att ljuset sätter igång fotokemiska processer
i kroppens celler, vilka i sin tur leder till fysiologiska förändring. Ljuset absorberas bland
annat av fotoreceptorer som sitter i cellernas mitokondrier (cellens kraftverk). Detta skapar i
sin tur biologiska reaktioner som hjälper cellen att återställa sig och normalisera sin funktion.
Denna mekanism kallas för biostimulation.


Kortfattad sammanfattning av några biologiska reaktioner:

- Ökad blod- och lymfcirkulation
- Påverkad energiproduktion i mitokondrier genom ökning av ATP-syntes (cellens ”bränsle”)
- Stimulering av DNA- och RNA-syntes
- Positiv påverkan på immunförsvaret
- Stimulering av kollagen-syntes i huden
- Påskyndad sårläkning
- Ökad enzym- och fagocytfunktion
- Frisättning av endorfiner