Priser och Erbjudanden

Prislista i Pdf hittar du här.

Hälsokonsultation, Analyser & kostrådgivning

Hälsokonsultation 60 min                         790 kr

Hälsokonsultation 2 timmar                    1580 kr

Hälsokonsultation, provtagning 30 min     450 kr

100% studerande ungdom <26 år, 10% rabatt på kosttillskott! 

100% pensionär, sjukpensionär      10% rabatt på kosttillskott!

Kostnad för eventuella prover och kosttillskott som beställs vid besöket tillkommer!

OBS – Återbud senare än 24 timmar debiteras med 600 kr.

Meddela gärna kortfattat vid bokningen om du har nån särskild problematik som du vill att vi kikar på.

Är du motiverad att göra de nödvändiga förändringar som behövs i form av kostomläggning, kosttillskott och livsstilsförändringar för att uppnå resultat? Då kanske kost & näringsterapi kan vara något för dig! 

Obs! Screeningen och analyserna ersätter inte vad sjukvården erbjuder utan är ett komplement. Sluta aldrig med dina läkemedel utan att rådgöra med din läkare!

Optimera din hälsa!

Vill du få hjälp att optimera din hälsa? Oavsett om du lider av hälsoproblem eller om du vill få förbättrad hälsa inför en idrottsutmaning, graviditet, examen eller högpresterande yrkesroll, kan jag hjälpa dig att få bättre hälsa.

OBS, ES Teck screening är för närvarande ur funktion. Har en annan frekvensscanning istället.

Hälsokonsultation

Hälsokonsultation består av samtal och undersökning i form av hälsoenkäter och analyser, t.ex. ES Teck hälsoscreening och analyser av blod och urin. Svaren tolkas utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv och vi tar fram en friskvårdsplan för att du ska må bättre och nå bättre resultat. Friskvårdsplanen kan bestå av råd kring kost, träning, näringstillskott och livsstil.

Vid behov finns det specifika analyser för att utreda t.ex. allergier, toxicitet och närings-brister. Jag kan också hjälpa dig vidare för analyser inom den privata sjukvården.

60 minuters konsultation

Under 60 minuter hinner vi med en ES Teck mätning, kort F-scan analys eller blodanalys i mikroskop samt samtal kring din hälsa. Analyserna kan variera beroende på vad vi bedömer att du behöver ha.

2 timmars konsultation

Under 2 timmar hinner vi göra ES Teck mätning, kort F-scan analys, blodanalys i mikroskop och ev. urinprov om det är relevant. För provtagning gällande oxidativ stress tillkommer 400 kronor per prov.  Eventuella övriga analyser och kosttillskott tillkommer.