Behandlingar

Kan du vända ohälsa till hälsa med rätt kost och näringsstöd?

Ja, det kan du. Idag mår tyvärr fler och fler dåligt. Det finns många skäl till det. Några av orsakerna är bland annat kost, fysisk inaktivitet, stress från kemikalier, läkemedel, strålning, relationer, frånvaro av stillhet och tystnad.

Varje människa har ytterst ansvaret för sitt liv. Alla vanor, val och handlingar räknas in. Nu vill jag bidra med mina kunskaper till dig. De flesta som kommer till mig har tidigare varit i kontakt med ”Vården” men inte blivit av med sin ohälsa. Jag kan hjälpa dig att bli friskare.

Vad gör jag?

Som näringsterapeut arbetar jag utifrån biokemisk vetenskap och använder både den konventionella medicinens kunskaper och komplementärmedicinen för att identifiera obalanser och stödja kroppens självläkande förmågor.

Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser jag hela dig, vilket involverar samspel mellan din historia, din fysiska och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost med mera och hur dessa kan påverka din hälsa på lång sikt.

Så här går det till i korthet.

1. Analys
Jag utför ett omfattande detektivarbete där jag tar jag hänsyn till din hälso- och sjukdomshistoria samt kartlägger de bakomliggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått.

2. Undervisning
Jag förklarar hur dina symptom kan hänga samman med stress, kost, näringsbalans och din kropps biokemi och vad du kan göra åt det, så att du själv kan ta större kontroll över din hälsa.

3. Behandling
Jag lägger upp en skräddarsydd behandlingsplan med kosttillskott och kost i syfte att stödja din kropps körtel- och organfunktioner och ger råd om hur du kan påverka olika stressfaktorer i din miljö för att underlätta läkning.

4.Uppföljning
Vid varje session ger jag dig ett nytt behandlingsförslag, anpassat efter de aktuella omständigheterna och i samråd med dig utifrån dina önskemål.

Innan du är färdigbehandlad hos mig tar jag fram ett långsiktigt egenvårdsprogram till dig bestående av kost och kosttillskott anpassade efter dina behov, för att på så vis undvika att gamla hälsoproblem återkommer.

Analyser

Analyser:

 • Hälsoanalys – som sker med hjälp av frågeformulär samt dina provsvar. När du bokat tid mejlar jag dig ett par hälsoenkäter. Fyll gärna i dem och ta med dem till besöket eller skicka dem till mig i förväg om du vill att jag läser dem innan du kommer. Ta gärna med nyligen gjorda provsvar från vårdcentralen om du har några.
 • ES Teck kroppsscanning – är en fysiologisk mätning som ger runt 100 biomarkörer/hälsoparametrar. Jag ger individuell rådgivning som bygger på dina fysiologiska värden. ES Teck är godkänd mätmetod som används runt om i världen och mäter;
  • Ämnesomsättning
  • Kroppssammansättning
  • Syresättning
  • Cirkulation och hjärta
  • Vitaminer och mineraler
  • Insulinkänslighet
  • Matsmältning

  ES Teck screening mäter bl.a. vätskemängd, vätskebalans, stressmarkörer, syremättnad (SpO2), hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och artärpulskurva. Mätningen känns ingenting och går snabbt. Det är ingen diagnostisk mätmetod som kan ge svar på sjukdom, i stället undersöks obalanser.

 • Mikroskopiering av blod – torrblod- och levande blodanalys. Jag kan tex. se dina röda och vita blodkroppar samt blodplättar och därmed läsa av tex. brist på B12, järn mm.
 • Urinprov – Combur 10 – ger bla. Mått på pH, glucos, ketoner, leukocyter, nitrit, protein, Hb, bilirubin, uribilinogen, densitet i urinen.
 • Urinprov – Tungmetallanalys. Provet ger en indikation på om det finns vissa tungmetaller i urinen. För vidare utredning har jag mer specifika prover vid behov.

OBS – Alla blodprover som görs på kliniken är endast ett litet stick i fingret. Det känns knappt!

Analyser – som kan köpas till

 • Blodprov - Oxidativ stress Du får ett värde på mängden fria radikaler som inte blivit oskadliggjorda i kroppen. Fria radikaler bildas naturligt i kroppens alla celler. Mängden fria radikaler ökar vid stress, tex överträning eller överaktivitet. Fria radikalerna tas om hand av kroppen och antioxidanter som finns i maten hjälper till att ta bort dem.
 • Blodprov – Antioxidanter, ORAC Värde. Visar på blodets innehåll av vattenlösliga antioxidanter. Antioxidanter hör till kroppens skydd mot fria radikaler.
 • Hårprov - Hårmineralanalys. Vi klipper lite hår (utan att det syns) och skickar provet till avancerat laboratorium i USA. Svar kommer efter 3 veckor. Testet ger en detaljerad översikt över din närings- och mineralstatus. Det visar också på vilken ämnesomsättningstyp du har samt om du har tungmetaller och toxiner som kvicksilver, bly, arsenik samt hur väl du avgiftar dessa. 
 • Blodprov - Livsmedelsintolerans / matintolerans. Test som på < 1 timme ger svar på om du har IgG reaktion mot 46 livsmedel. Om det visar reaktion innebär det att din kropp reagerar negativt på detta/dessa livsmedel. Ibland kan det räcka med att man tar bort livsmedlet i fråga under några månader – 1 år och reaktionen kan då försvinna. Ibland går reaktionen inte bort och då får man undvika ämnet helt för att ge kroppen bästa förutsättningar för god hälsa.
 • Blodprov – Fettsyraprofilanalys. Fettsyraprofil (upp till 26 fettsyror), Omega-3 index, Omega-6/Omega-3 balans, Omega-7, Omega-9, Mättade fetter, Transfetter och Cellmembranflexibilitet. De som äter dålig kost eller inte äter tillräckligt med fisk, tex. vegetarianer rekommenderas ta detta prov för att se att man har god tillgång till ffa omega 3 fetter. Omega 3 fetter är nödvändigt att ha tillräckligt av i förhållande till omega 6 fetter. Ett överskott av omega 6 fetter ger inflammation i kroppen.
 • Salivprov - DNA tester. DNA tester ger en bra översikt över problemområden som kan ge sämre avgiftningsförmåga, ökad risk för hjärt/kärlsjudom, diabetes, inflammation mm. Testet ger inte svar på om du har sjukdomar utan ger endast svar på svagheter i vissa gener som man kan stötta genom ändringar i kost, livsstil eller kosttilskott.
 • Avföringsprov - Tarmproblematik, parasiter mm. Vi har olika prover som visar på obalans i tarmfloran, läckande tarm, parasiter, försämrad matsmältning mm. 
 • Utandningsprov - SIBO, bakterier i tunntarmen. Testet visar på om du har bakterier i tunntarmen som kan orsaka uppblåshet, rapningar, hjärndimma och andra besvär. 
 • Urinprov – Tungmetaller specifik analys. Vi behov kan enskilda tungmetaller testas i urinen. (Al, Ar, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Md, Tn, Zn, Th)
 • Urinprov – Binjuretest. Testet visar på tecken på binjureutmattning och mäter mängden utsöndrad salt. Testas på morgonurin fastande, ej heller vätska ska intas före testet. Det finns även test på saliv men de är betydligt dyrare varför detta test kan vara ett alternativ eller komplement.

Fler tester kommer att erbjudas vartefter de inkommer till kliniken.