Cecilia Karlsson Psykologkonsult

Cecilia Karlsson leg. Psykolog

Behöver du eller din verksamhet psykologkompetens?

Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2008 och har en mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom såväl privata som kommunala och regionala verksamheter.  Jag har självklart en patientförsäkring och arbetar utifrån gällande lagstiftning och utifrån yrkesetiska principer och riktlinjer.

 

Utredning

Jag genomför breda och flexibla utredningar utifrån varje individs unika problembeskrivning och behov och en utredning kan innefatta exempelvis en bedömning av neuropsykiatrisk problematik såsom exempelvis autism och adhd, kognitiva funktioner – intellektuell funktion, intellektuell funktionsnedsättning, psykiskt mående och fungerande och adaptivt fungerande.

 

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till bland annat psykolog. Som en del elevhälsan kan jag bidra med psykologisk specialistkompetens på organisations-, grupp- och individnivå och insatserna kan handla om allt ifrån begränsade utredningsuppdrag till att kontinuerligt täcka behovet av skolpsykolog inom elevhälsan.

 

Utbildning

Utifrån verksamhetens behov och önskemål skräddarsyr jag utbildningar och föreläsningar.

 

Handledning/Konsultation/Observation och konsultation

Handledning och konsultation riktar sig till individer eller grupper och fokuserar på individens eller gruppens utveckling, den professionella kompetensen och/eller verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet. Vid första träffen presenterar jag mig själv och hur jag arbetar som handledare. Då formuleras även en skriftlig överenskommelse om syfte, målsättning, innehåll och ramar för handledningen.

 

Psykologisk behandling/Psykoterapi

Varför man väljer att gå i psykoterapi eller psykologisk behandling kopplas kanske oftast till att man av någon anledning inte mår bra. Men man kan också välja att söka psykoterapi av andra anledningar såsom exempelvis en önskan om ökad självkännedom eller för att samtala om relationer.

Jag arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och kan erbjuda både KBT- kognitiv beteendeterapi och Psykodynamiskt inriktat behandlingsarbete/terapi. Bokar du tid hos mig så inleds kontakten med bedömningssamtal. Utifrån detta görs sedan en gemensam planering för den fortsatta kontakten.

 

Du hittar mer information på min hemsida: www.ckpsykologkonsult.se

 

Varmt välkommen att kontakta mig!

Cecilia Karlsson