Våra 3 företag nedan arbetar med psykoterapi, utredningar, stresshantering mm

Cecilia Karlsson Psykologkonsult

Cecilia Karlsson leg. Psykolog

Behöver du eller din verksamhet psykologkompetens?

Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2008 och har en mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom såväl privata som kommunala och regionala verksamheter.  Jag har självklart en patientförsäkring och arbetar utifrån gällande lagstiftning och utifrån yrkesetiska principer och riktlinjer.

Utredning
Jag genomför breda och flexibla utredningar utifrån varje individs unika problembeskrivning och behov och en utredning kan innefatta exempelvis en bedömning av neuropsykiatrisk problematik såsom exempelvis autism och adhd, kognitiva funktioner – intellektuell funktion, intellektuell funktionsnedsättning, psykiskt mående och fungerande och adaptivt fungerande.

Elevhälsa
Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till bland annat psykolog. Som en del elevhälsan kan jag bidra med psykologisk specialistkompetens på organisations-, grupp- och individnivå och insatserna kan handla om allt ifrån begränsade utredningsuppdrag till att kontinuerligt täcka behovet av skolpsykolog inom elevhälsan.

Utbildning
Utifrån verksamhetens behov och önskemål skräddarsyr jag utbildningar och föreläsningar.

Handledning/Konsultation/Observation och konsultation
Handledning och konsultation riktar sig till individer eller grupper och fokuserar på individens eller gruppens utveckling, den professionella kompetensen och/eller verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet. Vid första träffen presenterar jag mig själv och hur jag arbetar som handledare. Då formuleras även en skriftlig överenskommelse om syfte, målsättning, innehåll och ramar för handledningen.
 
Psykologisk behandling/Psykoterapi
Varför man väljer att gå i psykoterapi eller psykologisk behandling kopplas kanske oftast till att man av någon anledning inte mår bra. Men man kan också välja att söka psykoterapi av andra anledningar såsom exempelvis en önskan om ökad självkännedom eller för att samtala om relationer.
Jag arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och kan erbjuda både KBT- kognitiv beteendeterapi och Psykodynamiskt inriktat behandlingsarbete/terapi. Bokar du tid hos mig så inleds kontakten med bedömningssamtal. Utifrån detta görs sedan en gemensam planering för den fortsatta kontakten.
 

Du hittar mer information på min hemsida: www.ckpsykologkonsult.se

Varmt välkommen att kontakta mig!
Cecilia Karlsson

JeWe - Psykiatri och hälsovård

JeWe Psykiatri och hälsovård

På JeWe arbetar vi med högkvalitativa fullständiga neuropsykiatriska utredningar med individen i centrum. De som arbetar för oss är välmeriterade psykologer, psykiatriker och arbetsterapeuter med lång erfarenhet av att utreda komplexa frågeställningar hos barn och vuxna. Vi är ett kunskapsföretag där senaste forskningen sprids genom nätverksträffar. Några av våra underkonsulter/partners föreläser vid svenska och utländska universitet samt publicerar böcker och vetenskapliga artiklar.

Vår utredningsprocess skräddarsys utifrån varje enskild person och målet är att identifiera vad som kan göra skillnad i individens vardag så att den får möjlighet att vara delaktig i samhället och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi lägger ner stor vikt vid att utredningsresultat, diagnostik och rekommendationer återkopplas på ett sådant sätt att det blir begripligt och meningsfullt.

En del av våra utredningar sker i lokalerna på Hälsolunden i Skövde.

Marie Claesson Marie Claesson Återhämtningsterapeut

Hej och varmt välkommen till mig, Marie Claesson på Sinnets Natur.

Hur ofta frågar du dig själv hur du mår?

Som oftast tänker vi på alla andra före oss själva.

Men jag vill att du ska se att du är den viktigaste personen i ditt liv, att du är värd att må bra.

Det kan hända saker och ting i livet som man kanske inte kan kontrollera, som då gör att man tappar bort sig själv, orken, glädjen och kärleken till livet. Att då få hjälpa att hitta tillbaka till den livsglädje som du förtjänar att känna. Oavsett om du är till exempel i en utmattning, livskris, sorg, kämpar med ångest eller har en trauma från tidigare händelser eller situationer i livet.

 När kropp, själ och sinne har hamnat i obalans så är det svårt att se vad man kan göra för att må bättre. Hos mig får du stöd, vägledning och verktyg för att finna ditt inre lugn och se återhämtning och kärlek till dig som prio ett.