Vad är laser

Laserterapi LLLT
 

Laser är en akronym för engelska Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ("ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning").

Lasern är ett redskap som avger en sorts kombination av rent ljus som kan både vara synligt eller osynligt för blotta ögat. Det kombinerade ljusets egenskaper är något som man inte kan återfinnas i någon annan ljuskälla. I korthet är ljuset i laser monokromatiskt (enfärgat), koherent (sammanhängande), och vanligtvis synnerligen polariserat (likriktade ljusvågor).

 

Vilka typer av lasrar används inom medicinskt område?

Lasrar kan indelas i två huvudgrupper:     

  1. Kirurgiska eller estetiska lasrar som bränner och skär.
  2. Ej brännande lasrar som stimulerar cellfunktioner. Dessa kallas ofta för biostimulerande lasrar eller terapeutiska lasrar, samt lågeffektslaser. Det internationella namnet är vanligen Low Level Laser Therapy (LLLT).

 

Hur fungerar laserterapi?

Behandling med medicinska lasrar grundar sig i att ljuset sätter igång fotokemiska processer i kroppens celler, vilka i sin tur leder till fysiologiska förändring. Ljuset absorberas bland annat av foto-receptorn som sitter i cellernas mitokondrier (cellens kraftverk). Detta skapar i sin tur biologiska reaktioner som hjälper cellen att återställa sig och normalisera sin funktion. Denna mekanism kallas för biostimulation.

Kortfattad sammanfattning av några biologiska reaktioner:

- Ökad blod- och lymfcirkulation

- Påverkad energiproduktion i mitokondrier genom ökning av ATP-syntes (cellens ”bränsle”)

- Stimulering av DNA- och RNA-syntes

- Positiv påverkan på immunförsvaret

- Stimulering av kollagen-syntes i huden

- Påskyndad sårläkning

- Ökad enzym- och fagocytfunktion

- Frisättning av endorfiner

 

Kontraindikationer:

Det finns inga kontraindikationer för behandling med biostimulerande lasrar. Sjukvårdslagen uppger dock att barn under 8 år inte får behandlas. Detsamma gäller vid vissa livshotande sjukdomar såsom cancer, diabetes, och epilepsi. Dessa sjukdomar ska behandlas av läkare!