Ortopedisk Manuell Terapi OMT

 

Ortopedisk Manuell Terapi är en specialistinriktning inom sjukgymnastiken. Med en helhetssyn som bas görs en analys och sammanställning av sjukdomsbakgrund, smärt- och funktionsstatus kompletterat med manuell undersökning av leder, muskler och nerver. I denna undersökning ingår specifika tester av rörlighet, styrka, smärtprovokation och avlastning. Därefter upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan som kontinuerligt utvärderas.

Behandlingen kan innefatta smärtlindring, töjning av aktuell muskulatur, nervmobilisering, mobilisering och manipulation av leder, styrke- och funktionell träning.

TENS

TENS TENS

När man använder TENS,

Transkutan Elektrisk NervStimulering, stimuleras vissa nerver av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Elektroder fästs på huden. De ansluts sedan till en dosa som ger svaga elektriska impulser. TENS används som smärtlindring vid molande värk från muskler, senor och leder och om man har nervsmärtor. Under behandlingen upplever man en surrande känsla i huden.

Må bra träning / Rehabträning

Efter individuell bedömning eller behandling finns det möjlighet att träna upp sin fysiska förmåga. Vi har träningsutrustning för medicinsk träningsterapi, Technogyms Easy-line maskiner, hälsobänk, sedvanlig konditions- och styrketräning, balans- och stretchingutrustning.

Vi är med och lägger upp ett individuellt anpassat träningsprogram för dig.

Idrottsmedicin

Omfattar kunskap om behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd samt motions- och idrottsskador. Behandlingen är individspecifik och utgörs i huvudsak av individuellt anpassad träning i gymsal och/eller i hemmet. Träningen kan består i rörlighet, styrka, balans, koordination, kroppsmedvetenhet och utvärderas kontinuerligt med målet att idrottaren/motionären återfår tidigare funktion så fort som möjligt. Vid behov utförs tejpning för att avlasta irriterad vävnad eller öka den mekaniska stabiliteten i en led.