Om mig

Cecilia Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2008

Jag har en bred kompetens och en mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna.

  • Psykologexamen 
  • Handledarutbildning på avancerad nivå
  • Utbildning i neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap
  • Utbildning neuropsykologi med inriktning mot utvecklingsrelaterade funktionsbegränsningar, diagnostik och testmetodik
  • Organisations- och ledarskapsutbildning
  • Kris- och konflikthantering
  • Psykoterapiutbildning i KBT- Kognitiv Beteende Terapi
  • Psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning

Jag har självklart en patientförsäkring och arbetar utifrån gällande lagstiftning och utifrån yrkesetiska principer och riktlinjer.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och
PSIFOS- Psykologer inom förskola och skola.

Cecilia Karlsson