JeWe - Psykiatri och hälsovård

På JeWe arbetar vi med högkvalitativa fullständiga neuropsykiatriska utredningar med individen i centrum. De som arbetar för oss är välmeriterade psykologer, psykiatriker och arbetsterapeuter med lång erfarenhet av att utreda komplexa frågeställningar hos barn och vuxna. Vi är ett kunskapsföretag där senaste forskningen sprids genom nätverksträffar. Några av våra underkonsulter/partners föreläser vid svenska och utländska universitet samt publicerar böcker och vetenskapliga artiklar.

Vår utredningsprocess skräddarsys utifrån varje enskild person och målet är att identifiera vad som kan göra skillnad i individens vardag så att den får möjlighet att vara delaktig i samhället och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi lägger ner stor vikt vid att utredningsresultat, diagnostik och rekommendationer återkopplas på ett sådant sätt att det blir begripligt och meningsfullt.

Sedan starten 2007 har vi gjort tusentals utredningar med varierade frågeställningar inom diagnostik och differentialdiagnostik inom neuropsykiatri, utvecklingsnivå/begåvningsnivå, bedömningar av allmänpsykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, ångest, tvång, personlighetsstörningar, genetiska sjukdomar, hjärnsjukdomar, sjukdomar inom psykosspektrat. Vi har även erfarenhet av riskbedömningar av risk för återfall i brott av vuxna och ungdomar. Samtliga psykologer har goda kunskaper inom neuropsykologi och vi gör alltid en bred funktionsbeskrivning, vilket leder till en större förståelse för vilka insatser den enskilde individen behöver.

Vi är vana vid att utreda allt från enkla till komplexa frågeställningar med svåra differentialdiagnostiska överväganden. Vi har en utredningsmetodik som är individanpassad där metod och testbatteri skapas utifrån den enskilde personen. Vi lägger stor vikt vid att ha en hög kvalité och patientsäkerhet genom att ha god kunskap om evidensbaserade utredningsmetoder och aktuella vårdprogram och genom att vara uppdaterade inom det senaste inom forskningen. Samtliga psykologer har vidare lång klinisk erfarenhet.

I våra avtal med underkonsulter/partners ställs krav på fullständiga utredningar i form av anamnestagning, adekvat testning enligt stepped care/vårdprogram, tydlig redovisning av resultat, differentialdiagnostiska överväganden och rekommendationer för behandling. Utredningarna återkopplas till patienten, anhöriga och då det önskas till skola/arbetsplats. De redovisas vidare i ett fullständigt utlåtande med rekommendationer om vidare insatser. JeWe erbjuder vidare handledning till föräldrar, förskola, skola, familjehem och socialtjänst. Psykologerna i nätverket utreder både barn och vuxna och vi har haft uppdragsgivare inom kommun, landsting, staten (bl.a. kriminalvården) och den privata sektorn. Idag finns vi framför allt i DalarnaSödermanlandVästergötlandVästmanlandVästernorrland och Stockholm, men vi genomför även utredningar inom andra län. Vårt mål är att hjälpa till att korta väntetider för utredning och diagnostisering och på så sätt hjälpa individer till ett bättre liv.

JeWe Psykiatri och hälsovård