Priser

Sjukskrivna, studerande och pensionärer

(Medhav sjukskrivnings intyg, studentkort eller pensionsbevis om man är under 65 år annars gäller ej rabatten.)

Medicinsk / Klassisk 15% Rabatt

30 min 340,00 kr

Medicinsk / Klassisk 15% Rabatt

45 min 468,00 kr

Medicinsk / Klassisk 15% Rabatt

60 min 553,00 kr

Medicinsk Massage

30 min 400,00 kr

Medicinsk Massage

45 min 550,00 kr

Medicinsk Massage

60 min 650,00 kr

Medicinsk Massage

90 min 900,00 kr

Svensk Klassisk

30 min 400,00 kr

Svensk Klassisk

45 min 550,00 kr

Svensk Klassisk

60 min 650,00 kr

Svensk Klassisk

90 min 900,00 kr